www.archive-sk-2012.com » SK » K » KAMENARSTVOPRIPKO

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 6 . Archive date: 2012-12.

 • Title: Kamenárstvo Pripko
  Descriptive info: .. Na této stránce jsou pou ity rámce, prohlí eè je v ak nepodporuje..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Kamenárstvo Pripko
  Descriptive info: Profil.. Na e práce.. Vzorkovník.. Kontakt..

  Original link path: /Vrch.htm
  Open archive

 • Title: Kamenárstvo Pripko
  Descriptive info: Kamenárstvo Pripko.. História na ej rodinnej firmy sa zaèala písa pred 100 rokmi, keï sa vyuèil starý otec za kamenára,.. po òom prevzal remeslo môj otec a po mojom otco.. -vi som prevzal remeslo ja.. Ani roky socialistického vládnutia nepreru ili èinnos na ej firmy, iba obme-dzili vývoj tech-nologických zariadení.. Po roku 1989 sme zaèali investova do vybu-dovania výrobných priestorov a postavili sme výrobnú halu o rozmeroch 40 x 15 metrov.. V tejto hale sme zaèali vyrába s vlastným, ale predsa zastaralým technologickým zariade-ním.. Postupom èasu sme zaèali technolog-ické zariadenia obnovova.. S novými techno-lógiami  ...   priemerom 3 metre.. Pre túto pílu sme postavili novú výrobnú halu o rozme-roch 36 x 18 metrov, ktorá je mimo zastava-ného územia obce, kde mô eme stroje pou í-va bez preru enia.. Ve¾ko-kotúèovou pílou s priemerom 3 metre re eme ulové bloky a spracúvame ich do polotovaru, alebo do finál-nych výrobkov pod¾a po iadavky zákazníka.. V roku 2003 sme kúpili nový vysokovýkonný gáter na rezanie ulových blokov.. Keï e s vysokovýkonnými technológiami na rezanie blokov nestíhame ich povrchovú úpravu le tením, rozhodli sme sa zakúpi vysokovýkonnú le tiacu linku.. Linka bola spustená zaèiatkom roka 2004..

  Original link path: /onas.htm
  Open archive

 • Title: Kamenárstvo Pripko
  Descriptive info: Na.. e.. pr.. á.. ce..

  Original link path: /prace/prace.htm
  Open archive

 • Title: Kamenárstvo Pripko
  Descriptive info: Verde candias.. Aurora.. Paradiso classico.. Baltic green.. Tarn.. Váhlovická.. Vanga.. Tiska.. Multicolor.. Halandia.. Impala dark.. India.. Labrador.. Orion.. Shivakashi..

  Original link path: /vzorky/vzorky.htm
  Open archive

 • Title: Kamenárstvo Pripko
  Descriptive info: Kontak.. t:.. Rajòanská 1, 922 05 Chtelnica SLOVAKIA.. Tel.. /fax: +421 33 7794183.. Mobil: 0903 429 998.. e-mail:.. kamenarstvopripko.. @.. stonline.. sk..

  Original link path: /kontakt.htm
  Open archive

 • Archived pages: 6