www.archive-sk-2012.com » SK » K » KACHLIAR

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 278 . Archive date: 2012-12.

 • Title: Krby, pece a sporáky - Kachliar.sk
  Descriptive info: .. DOMOV.. ', this, event, '200px')" title="Pece" class="submenu"> PECE.. ', this, event, '200px')" title="Pece prenosne" class="submenu">PRENOSNÉ PECE.. ', this, event, '200px')" title="Krby" >KRBY.. ', this, event, '200px')" class="submenu" title="Zahradne Krby" >ZAHRADNÉ KRBY.. ', this, event, '200px')" class="submenu" title="sporáky" >SPORÁKY.. ', this, event, '200px')" class="submenu" title="prenosne sporáky" >PRENOSNÉ SPORÁKY.. ', this, event, '200px')" class="submenu" title="kachlice">KACHLICE - INÉ.. KONTAKTY.. ', this, event, '200px')" class="submenu">História.. Firmy.. ', this, event, '200px')" target="_blank" class="submenu">Stredoveke kachliartsvo.. ', this, event, '200px')" target="_blank" class="submenu" title="Kurz Kachliar" >Wels a.. exkurzia v ČR.. ', this, event, '200px')" class="submenu" title="Pozrite si realizácie iných firiem" >Iné firmy.. Inšpirujte sa.. ', this, event, '200px')" class="submenu">Porovnanie.. kúrenia.. ', this, event, '200px')" target="_blank" class="submenu" title="Kurz Kachliar" >Viete kúriť.. v peci?.. ', this, event, '200px')" target="_blank" class="submenu" title="Rôzne zákony pre kachliarov a krbárov, komíny, stavba pece na pizzu, ako sa pečie chlieb, grilovanie, záhradné krby.. " >O nás.. v médiách.. ', this, event, '200px')" target="_blank" class="submenu">Projekty 3D.. ', this, event, '200px')" target="_blank" class="submenu" title="Prípravy pre pec-krb" >Pre stavbárov,.. architektov.. ', this, event, '200px')" class="submenu">Výroba kachlíc.. Pece domódy.. ', this, event, '200px')" class="submenu">Videá.. Návody.. Stavba sporáku.. Stavba pece.. ', this, event, '200px')" class="submenu">Ruský plyn.. Snem.. Snem 2007.. Snem 2008.. ', this, event, '200px')" target="_blank" class="submenu" title="Kurz Kachliar" >Kurz kachliar.. ', this, event, '200px')" target="_blank" class="submenu" title="Prospekty-história" >Prospekty.. ', this, event, '200px')" class="submenu">Rôzne.. ', this, event, '200px')" target="_blank" class="submenu">Ukradnuté pece.. ', this, event, '200px')" target="_blank" class="submenu">.. Bazár.. e-shop.. ', this, event, '200px')" target="_blank" class="submenu" >Sálavé Pece.. Forum.. Kachliar je ten, kto dokáže nielen postaviť nové pece a šporáky, ale dokáže aj zrekonštruovať staré a popraskané.. Táto práca je náročnejšia ako stavba novej pece a poradí si s ňou len skutočný odborník.. Získať naozajstnú odbornosť neznamená vyučiť sa za rok, kachliarske remeslo predstavuje okrem vyučenia aj prax v danom odbore, vzťah k tomuto remeslu a zručnosť.. Iba takého odborníka môžeme nazývať kachliar.. ', this, event, '333px')" target="_blank">.. Kvalita.. ', this, event, '333px')">.. Jozef Bitala, konateľ firmy sa venuje a venoval tomuto remeslu so svojím bratom a otcom po celý život, a súkromne začal podnikať v tomto remesle už v začiatkoch 90-tich rokoch minulého storočia.. Originálnosť a krása našich výrobkov spočíva v dodržiavaní tradičných a overených postupov historického peciarstva na Slovensku.. Naše výrobky slúžia  ...   Rakúsku, Nemecku i iných západných krajinách.. Teplovzdušné vykurovanie dávajú v týchto krajinách nie na popredné miesto, predstavuje približne 20 % z celkovej produkcie.. Sálavé teplo bude i u nás postupom času čoraz atraktívnejšie a teplovzdušné vykurovanie sa asi zatlačí do úzadia.. Nakoniec uvidíme, čo donesie čas.. Komplexné služby.. Spoločnosť Kachliarstvo a krby poskytuje komplexné služby.. od vypracovania projektu, výroby originálnych komponentov až po konečnú stavbu.. Zákazník si môže zvoliť nielen typ, veľkosť a funkčnosť telesa, ale na výber má aj niekoľko druhov reliéfnych, tvarových a farebných kombinácií.. Ponúkame.. hotové prenosné výrobky, ale aj stavbu atypických vykurovacích telies, priamo na mieste určenia zákazníkov.. Našou výhodou je vlastná výroba kovaní, platní, rámov, pecových vložiek, nakladacích dvierok, rúr na pečenie a príslušenstva s možnosťou voľby materiálu.. Zákazník si môže vybrať medzi chrómovou oceľou, meďou a liatinou.. Konštrukčnou prednosťou našich kachlí a sporákov je možnosť zabudovania výmenníka na ohrev úžitkovej vody a prídavnej podkovy pre vykurovanie ďalších priestorov radiátormi (cca 3 miestnosti), alebo podlahovým kúrením.. Medzi naše služby patrí aj rekonštrukcia starých šporákov a pecí.. Odborné skúsenosti a vlastná možnosť výroby chýbajúcich atypických prvkov na doplnenie dokážu oživiť takmer všetky druhy nefunkčných pecí a šporákov.. V rámci našej ponuky radi osobne navštívime zákazníka, vykonáme obhliadku miesta a skonzultujeme možnosť výstavby zvoleného telesa podľa jeho želania.. Tradícia.. Kachliarstvo a krby si zakladá na rodinnej tradícií.. , kde sa peciarstvo dedí z otca na syna.. Senior Ján Bitala sa vyučil v roku 1944 za kachliara u Nemca Fridricha a získal výučný i tovarišský list (.. pozrite si výučný a tovarišský list.. ).. V svojom remesle pokračoval v prevádzke Kachliarstvo v rámci voľakedajších Oblastných komunálnych služieb, kde si vyslúžil pri príležitosti 50-tych narodenín blahoželanie oceňujúce jeho pracovné a odborné kvality.. Senior Ján Bitala zaučil synov Jána a Jozefa kachliarskemu remeslu a obaja pokračujú v šľapajach svojho otca.. Otec a neskôr i jeho synovia vyučili viacero iných záujemcov o kachliarske remeslo.. Klasické postupy ale aj schopnosť prispôsobiť sa dodaným moderným návrhom ocenili naši zákazníci v ČR, Rakúsku, Nemecku, Belgicku, Taliansku i Holandsku.. Vlastný tím zamestnancov a výroba komponentov prinášajú pre zákazníka možnosť vlastniť estetický a funkčný krb, pec, či šporák za primerané náklady.. Naše výrobky sú finančne dostupné pre každého z Vás..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Kachelöfen, Kamine, Sparherde - Kachliar.sk
  Descriptive info: HEIM.. ', this, event, '200px')" title="Pece" class="submenu"> KACHELöFEN.. ', this, event, '200px')" title="Pece prenosne" class="submenu">TRAGBARE KACHELöFEN.. ', this, event, '200px')" class="submenu" title="Krby" >KAMINE.. ', this, event, '200px')" class="submenu" title="Zahradne Krby" >GARTENKAMINE.. ', this, event, '200px')" class="submenu" title="sporáky" >SPARHERDE.. ', this, event, '200px')" class="submenu" title="prenosne sporáky" >TRAGBARE SPARHERDE.. ', this, event, '200px')" class="submenu" title="kachlice"> KACHELN-SONSTINGES.. KONTAKTE.. ', this, event, '200px')" target="_blank" class="submenu">Historie.. ', this, event, '200px')" target="_blank" class="submenu">Mittelalterliches Hafnerei.. ', this, event, '200px')" target="_blank" class="submenu" title="Wels un" >Wels und.. Exkursion.. ', this, event, '200px')" target="_blank" class="submenu"> Russischer Gas.. ', this, event, '200px')" class="submenu"> Heizungsvergleich.. ', this, event, '200px')" class="submenu">Sonstiges.. Über uns in.. Massenmedien.. ', this, event, '200px')" target="_blank" class="submenu">3D-Projekte.. ', this, event, '200px')" target="_blank" class="submenu" title="Prípravy pre pec-krb" > Bauschaffenden.. und Architekten.. ', this, event, '200px')" class="submenu">Produktion von Kacheln.. Ofen wieder.. modern.. ', this, event, '200px')" class="submenu">Videos.. Instruktionen.. ', this, event, '200px')" target="_blank" class="submenu" title="Können Sie" >Können Sie.. im Ofen heizen?.. Tagung.. Tagung 2007.. Tagung 2008.. ', this, event, '200px')" target="_blank" class="submenu" title="Kurs Hafner" >Kurs Hafner.. ', this, event, '200px')" target="_blank" class="submenu" title="Prospekty-história" >Prospekte.. ', this, event, '200px')" target="_blank" class="submenu">Gestohlene Öfen.. Basar.. E-shop.. ', this, event, '200px')" target="_blank" class="submenu" >Radiant Öfen.. ', this, event, '200px')" class="submenu" title="Pozrite si realizácie iných firiem" >Andere Firmen.. Inspiration.. Ein Hafner ist der Mensch, der nicht nur neue Kachelöfen und Sparherde bauen kann, sondern auch die alten und abgebröckelten rekonstruieren kann.. Diese Arbeit ist anspruchsvoller als die Bau von einem neuen Kachelofen und sie schafft nur ein echter Fachmann.. Eine echte fachliche Meisterschaft erwerben, heißt nicht nur die Lehre in einem Jahr zu absolvieren, dieses Handwerk stellt neben der Lehre auch die Praxis in diesem Fach, die Einstellung zu diesem Handwerk und auch die Handfertigkeit dar.. Nur einen solchen Fachmann können wir „Hafner“ nennen.. Qualität.. Die Gesellschaft „Kachliarstvo a krby“ spezialisiert sich seit mehr als 20 Jahre auf die Produktion und Rekonstruktion der tragbaren und eingebauten keramischen Kaminöfen, Sparherde und Kachelöfen.. Die Originalität und Schönheit unserer Produkte besteht in der Einhaltung der traditionellen und bewährten Vorgänge vom historischen Hafnerei in der Slowakei.. Unsere Produkte dienen nicht nur als ein ästhetisches Supplement im Interieur, sondern bringen mit ihrer Funktionsfähigkeit und energetischen Effektivität auch die wirkliche Wärme ins Heim.. Fachliche Meisterschaft.. Unsere Gesellschaft erwarb die Lizenz des Ministeriums für Schulwesen der SR zur Realisierung der Weiterbildungskurse  ...   keine Spitzenposition, sie stellt etwa 20% der Gesamtproduktion dar.. Die Strahlungswärme wird auch bei uns nach und nach aktiver und die Heizluftheizung wird vielleicht in Hintergrund zugedrückt.. Wir werden ja sehen, was uns die Zeit bringt ….. Komplexe Dienstleistungen.. Die Gesellschaft „Kachliarstvo a krby“ leistet komplexe Dienstleistungen.. von der Ausarbeitung eines Projektes, der Produktion der originellen Komponente bis zum fertigen Bau.. Der Kunde kann nicht nur Typ, Größe und Funktionsfähigkeit des Ofens wählen, im Angebot sind auch mehrere Typen der Präge-, Form- und Farbkombinationen.. Wir bieten fertige tragbare Produkte, aber auch Bau von atypischen Heizungskörpern, direkt am Ort beim Kunden an.. Unser Vorteil ist auch eine eigene Produktion von Beschlägen, Platten, Rahmen, Ofeneinsätzen, Ofentüren, Backrohren und anderem Zubehör mit der Wahlmöglichkeit des Materials.. Der Kunde kann unter Chromstahl, Kupfer und Guss wählen.. Ein Konstruktionsvorteil unserer Kachelöfen und Sparherde ist die Möglichkeit vom Einbau eines Wärmeaustauschers zur Nutzwasserwärmung und einer Zusatzeisen zur Beheizung weiterer Räume mit Gliederheizkörpern (ca 3 Räume) oder mit einer Fußbodenheizung.. Zu unseren Diensten gehört auch die Rekonstruktion alter Sparherde oder Kachelöfen.. Fachliche Erfahrungen und eine Möglichkeit der eigenen Produktion der atypischen Elemente können fast alle Typen der nicht funktionierenden Kachelöfen und Sparherde wiederbeleben.. Tradition.. Die Gesellschaft „Kachliarstvo a krby“ fußt auf der Familientradition,.. wo die Hafnerei vom Vater auf den Sohne geerbt wird.. Senior.. Ján Bitala absolvierte die Hafnerlehre beim Deutschen Fridrich im Jahre 1944 und erwarb einen Meisterbrief und auch Gesellenbrief (.. siehe Meister- und Gesellenbrief.. In seinem Handwerk arbeitete er weiter in der Hafnerei (.. Kachliarstvo ).. im Rahmen des damaligen Regionalen Dienstleistungsbetriebes (.. Oblastné komunálne služby).. , wo er anlässlich seines 50.. Geburtstages einen Gratulationsbrief, in dem seine Arbeits- und Fachqualitäten ausgezeichnet wurden.. Senior Ján Bitala lernte seine Söhne Ján und Jozef im Hafnerhandwerk ein und sie beide setzen in der Arbeit ihres Vaters fort.. Vater und später auch seine Söhne lernten mehrere andere Interessen im Hafnerhandwerk ein.. Die ursprünglichen Vorgänge aber auch die Fähigkeit, sich den gelieferten modernen Entwürfen anzupassen, schätzten auch unsere Kunden in der Tschechischen Republik, in Österreich, Deutschland, Belgien, Italien und in der Niederlande ab.. Der eigene Team und die Komponentenproduktion bieten dem Kunden die Möglichkeit einen ästhetischen und funktionsfähigen Kaminofen, Kachelofen oder Sparherd zum mäßigen Preis zu bekommen.. Unsere Produkte sind für jeden von Ihnen finanziell erreichbar..

  Original link path: /index-de.php
  Open archive

 • Title: FIREPLACES, MASONRY TILE STOVES, KITCHENERS - Kachliar.sk
  Descriptive info: HOME.. ', this, event, '200px')" class="submenu">MASONRY TILE STOVES.. ', this, event, '200px')" class="submenu">PORTABLE MASONRY TILE STOVES.. ', this, event, '200px')" class="submenu" >FIREPLACES.. ', this, event, '200px')" class="submenu" >GARRDEN FIREPLACES.. ', this, event, '200px')" class="submenu" >KITCHENERS.. ', this, event, '200px')" class="submenu" >PORTABLE KITCHENERS.. ', this, event, '200px')" class="submenu" >TILES-OTHERS.. CONTACT US.. ', this, event, '200px')" class="submenu">History.. ', this, event, '200px')" target="_blank" class="submenu">Medieval tile stove masonry.. ', this, event, '200px')" target="_blank" class="submenu" >Wels and trip in the Czech republic.. ', this, event, '200px')" class="submenu" >Other companies.. inspire here.. ', this, event, '200px')" class="submenu">Heating.. comparison.. ', this, event, '200px')" target="_blank" class="submenu" >Can you fire.. a masonry stove?.. ', this, event, '200px')" target="_blank" class="submenu" >About us in the media.. ', this, event, '200px')" target="_blank" class="submenu">3D Projects.. ', this, event, '200px')" target="_blank" class="submenu" >For builders.. engineers – architects.. ', this, event, '200px')" class="submenu">Production of tiles.. Fashion and masonry stoves.. Manuals.. Build Kitchener.. Build Masonry tile stoves.. ', this, event, '200px')" target="_blank" class="submenu">Russian gas.. Congress.. Congress 2007.. Congress 2008.. ', this, event, '200px')" target="_blank" class="submenu" >Stove mason training course.. ', this, event, '200px')" target="_blank" class="submenu" >Prospects.. ', this, event, '200px')" class="submenu">Miscellaneous.. ', this, event, '200px')" target="_blank" class="submenu">Stolen masonry stoves.. Bazaar.. ', this, event, '200px')" target="_blank" class="submenu" >Radiant masonry tile.. Tile stove mason is he, who can not only build new tile stoves and kitcheners, but is able also to re-build the old and cracked ones.. This task is more demanding than just building a new tile stove and only a true professional can manage it.. To acquire a real profession it does not mean to take just one year apprenticeship training course, the handicraft of tile stove mason represents besides training course also practice in the craft, positive attitude towards the craft and dexterity.. Only such a professional can be called a „tile stove mason“.. Quality.. The Company Kachliarstvo a krby u Bitalovcov specializes itself for more than 15 years to the production a re-construction of portable as well as built-in masonry tile fireplaces, kitcheners and stoves.. Original design and appeal of our products lies in adhering to traditional and prooved processes of historical tile stove masonry in Slovakia.. Our products serve not only as an aesthetical supplement to the interior, but through their functionality as well as energy efficiency they bring about also true „homely cosiness“.. Expertise.. Our company was given an authorization from the Ministry of Education of the Slovak Republic to carry out retraining courses in the field of tile masonry handicraft.. As the one and only firm in Slovakia, we dedicate ourselves to the traditonal style of this handicraft.. We master all tile masonry techniques from the past (hacking the tiles edges off, grinding  ...   probably be suppressed.. After all, we will see.. Complex services.. The company Kachliarstvo a krby u Bitalovcov provides complex services.. from elaborating of project documentation, production of original components, up to the final construction.. Customer can choose not only the type, size and functionality of the body, but he/she can choose also among several kinds of embossment, shape and color combinations.. We offer ready-made portable products, but also building of atypical heating bodies directly at the place of destination determined by the customer.. Our advantage consists in our own production of fittings, plates, frames, stove inlays, loading doors, baking ovens and accessories with the possibility of choosing from materials.. The customer can choose from chrome steel, copper and cast iron.. Constructional advantage of our masonry stoves and kitcheners consists in the possibility of in-building of heat exchanger for the heating of service water and in the possibility of building an additional horse-shoe for heating of other rooms by means of radiators (approx.. 3 rooms), or by means of floor heating.. To our services belongs also reconstruction of old kitcheners and stoves.. Professional experience, as well as our own possibility to produce missing atypical construction parts, enable us to enliven almost any type of non-functional masonry ovens and kitcheners.. As a part of our offer, we willingly visit the customer, and carry out a site inspection and consult the possibility of construction of the chosen heater body according to customer s wish.. Kachliarstvo a krby u Bitalovcov prides with the family tradition, where tile stove masonry is being inherited from father to son.. Mr.. Ján Bitala senior completed his tile stove masonry apprenticeship in 1944 at one German – a Mr.. Fridrich and he was given vocational as well as journeyman s certificate.. (See.. vocational certificate and journeyman s certificate.. He continued in his handicraft at the premises of provider of communal services of that time, where he was given a congratulation in connection with his 50th birthday, whereupon his working and professional qualities were appraised.. Ján Bitala senior schooled in his sons Ján and Jozef into the tile masonry handicraft and both sons are following in his steps.. Both father and his sons trained later several other persons interested in tile masonry handicraft.. Classical working procedures, but also the ability to adapt to the supplied modern proposals has been appraised by our customers in Czech Republic, Austria, Germany, Belgium, Italy and the Netherlands.. Our own team of employees and the production of components bring the customer a possibility to own an aesthetical and functional masonry fireplace, stove or kitchener at the appropriate costs.. Our products are financially accessible to all of you..

  Original link path: /index-en.php
  Open archive

 • Title: Печи, Камины, Варочные печи - Kachliar.sk
  Descriptive info: Дом.. ', this, event, '200px')" class="submenu">Печи.. ', this, event, '200px')" class="submenu">Переносные печи.. ', this, event, '200px')" class="submenu" >Камины.. ', this, event, '200px')" class="submenu" >Печь- гриль.. ', this, event, '200px')" class="submenu" >Варочные печи.. ', this, event, '200px')" class="submenu" >плиты - передвижной.. ', this, event, '200px')" class="submenu" >Материалы.. Контакты.. ', this, event, '200px')" class="submenu">История.. ', this, event, '200px')" target="_blank" class="submenu">Печное ремесло в стредневековьи.. ', this, event, '200px')" target="_blank" class="submenu" >г.. Велс и Экскурсия по Чешскей Республике.. ', this, event, '200px')" class="submenu" >Другие фирмы.. ', this, event, '200px')" class="submenu">Характеристика.. отопления.. ', this, event, '200px')" target="_blank" class="submenu" >Умеете топить в печи ?.. ', this, event, '200px')" target="_blank" class="submenu" >О нас в прессе.. ', this, event, '200px')" target="_blank" class="submenu">Проекты 3Д.. ', this, event, '200px')" target="_blank" class="submenu" >Для архитекторов-.. проектантов.. ', this, event, '200px')" class="submenu">Изготовление плиток.. Современные печи.. ', this, event, '200px')" class="submenu">Видео.. Инструкции.. ', this, event, '200px')" target="_blank" class="submenu">Русский газ.. Съезд.. Съезд 2007.. Съезд 2008.. ', this, event, '200px')" target="_blank" class="submenu" >Курсы на ремесло печник.. ', this, event, '200px')" target="_blank" class="submenu" >Каталоги.. ', this, event, '200px')" class="submenu">Разное.. ', this, event, '200px')" target="_blank" class="submenu">Украденные.. Базар.. ', this, event, '200px')" target="_blank" class="submenu" >Радиант Печи.. форум.. Печной мастер-это тот ,кто.. умеет.. не тол.. ь.. ко построит,но и отремонтироват.. старую печ.. Э.. та работа намного сложнее и требует практиче.. ские.. навык.. и.. , теоретически.. е.. знани.. я.. ,а также фантазию и даже художественный вкус.. Толко такого мастера можем.. с уверенностью.. наз.. ы.. ват.. настоя.. щ.. им пе.. ч.. ником.. Качество.. Фирма „Печи и камины „у Биталов.. ых.. специализируетс.. на изготовление и рем.. онт.. пе.. ей,керамических каминов, отопителных и варочных печей уже выше 20 лет.. Наши изделия отличаютс.. оригинал.. ност.. ю и красотой, потому что при их создании применяем традиционные методы кладки,На.. ш.. и печи и камины не толко обогревают жили.. е,но и явл.. ются.. э.. ст.. тическим дополнением интер.. ера.. Квалификация.. Опыт работы.. Приблизител.. но.. с.. 1995 года в Словакии стали очен.. попоул.. рными каминные..  ...   выбрат.. форму-вид.. изделия,его размер функционал.. и т.. д.. Предлагаем готовые изделия ,выполненные у нас.. в мастерской.. ,а так.. делаем.. про.. кты каминов и пе.. ей,которые.. могут.. б.. ыть.. воспроизведены у заказчика.. При работе испол.. зуем различные материалы, некоторые из них изготовл.. ет наша Фирма.. Наши отопително-варочные печи могут быт.. ско.. н.. струированы со специалным устройством на дополнител.. ный обогрев воды или на припоение к.. системе парового отопления-.. радиатор.. м,Делаем также ремонт старых каминов,отопител.. но-варочных или отопител.. ных печей.. Квалифицированные мастера-печник.. зна.. ю.. т устройство печей не тол.. ко новых ,но и старых конструкций ,что пом.. г.. ет сделат.. из стар.. й неиспол.. зован.. но.. й печи функционал.. ное отопител.. ное устройство.. Также, при необходимости, выезжаем к заказ.. ику на осмотр поме.. ения- места,где будет установлено выбранное.. им.. изделие.. Традиция.. Начало истории печного дела фирмы“ Печи и камины“ уходит корнями в прошлое столетие.. Ремесло передалос.. ь.. по наследству с отца на сына.. Отец Ян Битала в 1944 году училс.. печному ремеслу у немецкого мастера Фридриха.. После получ.. ения.. диплом.. /смотри в.. учный лист/ всю свою дал.. нейшую жизн.. посвя.. щает.. л.. бимому ремеслу,которое стало не тол.. ко работой,но и смыслом всей его жизни, Мастер.. -умел.. e.. ц.. ,о.. т.. фирм.. где работал получ.. ает.. множество.. наград.. за успехи.. в.. нел.. гкой.. и.. творческой работе.. С.. екреты печника.. отец передает своим 2-м сынов.. ям-Яну и Йозефу,которые и после смерти отца,уверенно идут по его с.. ледах.. ,Также как и отец,тепер они.. делятся знаниями со своими учениками.. Фирма“ Печи и камины“.. предлагает.. для.. В.. ас.. современные печи.. ,.. выполненные традиционными оверенными методами.. , котор.. е не тол.. ко обогре.. т ваше жилише,но украс.. т его и.. ли.. дополн.. т интер.. ер.. Н.. ашу работу.. знают и.. цен.. ят.. много заказчиков не тол.. ко в Словакии,но и далеко за ее пределами.. -.. в близком и далеком зарубежи.. ,начиная с.. Чехии.. ,Австрии аж по Белгию,Италию ,Голланди.. , или Германию,.. Наши цены доступны каждему..

  Original link path: /index-ru.php
  Open archive

 • Title: Kandallók, kályhák és kemencék - Kachliar.sk
  Descriptive info: INDEX.. Kemencék a házban.. Hordozhaó kemencék.. Kandallók, Kerti kandallók.. Tűzhelyek, Hordozható tűzhelyek.. Különféle csempék.. Kapcsolatok, Történelem.. Alkatrészek.. Érintkezés.. Történelem.. Középkori kályhásság.. Wels és tanulmányút Csehországba.. Más cégek iránti inspiráció.. Fűtések.. összehasonlítása.. Tud Ön kemencét fűten?.. A média rólunk.. 3D-s projektek.. Építőknek és Építészeknek.. Csempék gyártása.. Kemencék a divatig.. Videók.. Használati utasítások.. Építése a tűzhely.. Kemencék építése.. Orosz gáz.. Országgyűlés.. Tanfolyamok kályhásoknak.. Tájékoztatók.. Különböző.. Lopott kemencék.. Piac.. A kályhás nemcsak új kemencét és tűzhelyet képes felépíteni, de képes újjá is építeni a régieket és az összetörteket.. Ez a munka sokkal igényesebb, mint az új kemence elkészítése.. Az újjáépítésre csak az igazán jó szakember képes.. A szakma nem tanulható meg egy esztendő alatt, a gyakorlatot is meg kell szerezni az adott területen.. Vonzódni kell a szakmához, sügyesség is kell hozzá.. Csak az ilyen szakembert nevezhetjük kályhásnak.. Minőség.. Cégünk több mint 15 éve specializálja magát kandallók, tűzhelyek és kályhák építésére, rekonstrukciójára és csempék készítésére.. Munkánk szépsége és egyedisége a hagyományos és hiteles Szlovák fejlődéstörténeten alapszik.. A mi gyártmányaink nem mint kiegészítő berendezések szolgálnak, de működésükkel és energiai hatékonyságukkal beviszik a valódi „ház melegét”.. Szakszerűség.. Cégünk a Szlovák Köztársaság Oktatási Minisztériumától megszerezte a kályhás szakmán belüli átképzések végrehajtását.. Mint az egyedüli cég Szlovákiában akik követjük a hagyományos stílust ebben a szakmában.. Alkalmazzuk az összes, régen használt kályhás technikákat (csempék vágása, kővel történő csiszolás), amelyet más cégek az igényesség miatt nem alkalmaznak.. Mi az érdeklődőket erre is megtanítjuk.. Erről szól szállóigénk is „nehéz a gyakorlat, könnyű a harc”.. Tapasztalat.. Körülbelül 1995-től kezdték nagyobb arányban gyártani a kandallóbetéteket.. Az erős propaganda és reklám hatására a hőlégfűtés gyorsan elterjedt Szlovákiában.. Nem szeretnénk a kandallóbetét  ...   de még a különböző díszítésekből, külsőkből és színes kombinációkból is.. Kész, hordozható munkákat kínálunk, de atipikus fűtőtesteket is a beépítéshez, egyenesen a telepünkön a megrendelő kérésére.. Előnyeink közé tartozik hogy a munkáink kovácsoltak, a platnyik, a keretek, a fűtőtestek, a feltehető ajtók, a sütők és szárítók, a választott anyagnak megfelelően.. A megrendelő választhat krómozott acélból, rézből és öntvényből.. A konstrukciós előnyeikkel a mi kályháink és tűzhelyeink beépíthetők ipari víz melegítésére és a hozzácsatolt tartályok további helyiségek (kb.. 3), illetve padló fűtésére alkalmasak.. A mi szolgáltatásaink közé tartozik a régi kemencék és tűzhelyek újjáépítése is.. A szakmai tapasztalat és a hiányzó atipikus elemek gyártása szintén lehetőségeink közé tartozik, mellyel szinte minden működésképtelen kályhát és tűzhelyet életre keltünk.. A mi kínálatunk közé tartozik az is, hogy szívesen meglátogatjuk a megrendelőt, megismerjük a helyszínt, konzultálunk a megrendelővel a kályhaépítés lehetőségeiről.. Tradíció.. A kályha és kandalló építése családi tradíción alapszik, ahol a tudás, ismeret apáról fiúra öröklődik.. Idősebb Ján Bitale 1944-ben fejezte be kályhás tanulmányait a német Fridrich úrnál, ahol megszerezte a szakmunkás bizonyítványt (lásd a bizonyítványt).. A szakmát a Területi Szolgáltatóegységnél folytatta, ahol 50.. születésnapja alkalmából kiváló munkájáért tüntették ki.. Az idősebb Bitale úr mindkét fiának megtanította a kályhás mesterséget, akik apjuk nyomdokában járnak.. Az apa és később fiai a kályhás szakmát több érdeklődőnek megtanították.. Cégünk klasszikus építésmódját és a gyors alkalmazkodó készségünket az új iránt értékelték megrendelőink Csehországban, Ausztriában, Németországban, Belgiumban, Olaszországban és Hollandiában.. Cégünk alkalmazásban lévő csapata és az elemek gyártása a megrendelő részére azt a lehetőséget kínálja, hogy birtokba veheti az esztétikus, jól működő kandallót, kályhát vagy tűzhelyet méltányos áron.. A mi termékeink anyagilag mindenki számára elérhetők..

  Original link path: /index-hu.php
  Open archive

 • Title: Pece - Kachliar.sk
  Descriptive info: Naše výrobky je možné vyrobiť v rôznych iných prevedeniach, ako v tvaroch, tak i po technickej stránke, tj.. že niektoré výrobky môžu byť napr.. teplovzdušné, alebo aj sálavé, či kombinované.. Podstata spočíva v tom, akú dáme výrobku „dušu“.. Sme výroba zákazková, nie sériová.. Každý jeden výrobok je originál!.. VSTAVANÉ PECE..

  Original link path: /pece.php
  Open archive

 • Title: Prenosne Pece - Kachliar.sk
  Descriptive info: PRENOSNÉ PECE..

  Original link path: /pece-prenosne.php
  Open archive

 • Title: Krby - Kachliar.sk
  Descriptive info: VSTAVANÉ KRBY..

  Original link path: /krby.php
  Open archive

 • Title: Záhradné Krby - Kachliar.sk
  Descriptive info: ZÁHRADNÉ KRBY..

  Original link path: /krby-zahradne.php
  Open archive

 • Title: Sporáky - Kachliar.sk
  Descriptive info: VSTAVANÉ ŠPORÁKY..

  Original link path: /sporaky.php
  Open archive

 • Title: Prenosné Sporáky - Kachliar.sk
  Descriptive info: PRENOSNÉ ŠPORÁKY..

  Original link path: /sporaky-prenosne.php
  Open archive

 • Archived pages: 278